Sve o izložbama

UVOD 

Felinologija je nauka koja obuhvaća sav stručni i planski rad na području uzgoja, genetike i istraživanja rodovničkih mačaka, a poznata je oko 120 godina. Najprije se pojavila u Engleskoj i Americi, a nešto kasnije u Francuskoj i Njemačkoj. Prva izložba rodovničkih mačaka u svijetu je bila organizirana davne 1871. godine u Kristalnoj palači u Londonu, a nakon toga su uslijedile i u Bostonu u Americi.

Sve zemlje Europe u kojima se ljubitelji kućnih rasnih mačaka organizirano, planski i stručno bave sa uzgojem mačaka sa rodovnicama, udružuju se u međunarodne organizaciju kao što je i Federation International Feline Europe – FIFe, osnovana 1949. godine u Francuskoj, a današnjim sjedištem u Švicarskoj.
Jedinstveni ciljevi, planski i stručni rad felinologa Europe, strogo su određeni Statutom i pravilima FIFe. U pojedinim zemljama, ljubitelji rasnih kućnih mačaka organizirano, planski i stručno rade u felinološkim društvima koja se udružuju u felinološke saveze, a oni u FIFe.
Iako su se pojedini građani Hrvatske bavili felinologijom i prije, Savez Felinoloških Društava Hrvatske osnovan je tek 1992. godine, pa ujedno možemo i tu godinu smatrati godinu i kao početak organiziranog, stručnog i planskog rada felinologa u Hrvatskoj.

IZLOŽBE

Pored brige i rada na planskom i stručnom razvoju felinologije, među značajnijim aktivnostima svakog felinološkog društva (saveza) je i organiziranje revijalnih, nacionalnih i međunarodnih izložbi. Izložbe mačaka su vrlo značajne zbog doprinosa popularizaciji i razvoju felinologije u pojedinim urbanim sredinama, ali i za prijenos raznih iskustava te, naravno, i zbog samih druženja. Jednodnevne revijalne izložbe su propagandno informativnog značenja i prije svega namijenjene posjetiocima. Na takvim izložbama nema sudačkog ocjenjivanja. Felinološka društva sa organiziranjem takvih izložbi u pojedinim gradovima i većim naseljima populariziraju felinologiju, pridobivaju nove članove, dokazuju svoju aktivnost, a ujedno prikupljaju i za svoj rad neophodno potrebna financijska sredstva. Za sve članove pojedinog felinološkog društva izlaganje na takvim izložbama jednom godišnje je obavezno, jer je to uvjet da bi pojedinac mogao izlagati i na međunarodnim izložbama.

Nacionalne i međunarodne izložbe su takmičarskog karaktera i mogu biti jednodnevne ili dvodnevne (iako su danas većinom jednodnevne, osim svjetske izložbe mačaka). Na takvim izložbama izložene mačke se ocjenjuju po pravilima FIFe.
Razlika između nacionalnih (tzv. CAC izložba) i međunarodnih (tzv. CACIB izložba) izložbi je u rangu izložbe. To znači da se na nacionalnim izložbama mogu izlagati i takmičiti mačke 3-10 mjeseci i odrasle mačke, koje još nisu osvojile niti jedan od šampionskih naslova. Odrasle mačke se mogu takmičiti u jednom od 14 razreda, ovisno od postignutim rezultatima na prethodnim izložbama, odnosno da li su kastrirane/sterilizirane. Mačka koja je starija 10 i više mjeseci, i po prvi puta se izlaže, nastupa u otvorenom razredu.

Razlika između CAC i CACIB izložbi je i u tome što je za organiziranje CAC izložbe potrebno 80 mačaka, a za CACIB izložbe najmanje 150 mačaka (u iznimkama 120). Ali u svakom slučaju mora biti izloženo 80% mačaka sa od FIFe priznatim rodovnicama.
Osim ovih izložbi postoji još i svjetska izložba mačaka. Svjetska izložba održava se jednom godišnje, i na njoj mogu sudjelovati samo mačke koje su prethodno ocjenjene i to na sljedeći način:

mačići sa tri ocjene EX1 ili su jednom bili nominirani ili su bili pobjednici u boji (BIV)
iznimno za mačiće 3-6 mjeseci jedna ocjena EX1 ukoliko su u vrijeme održavanja svjeteke izložbe stari 3-6 mjeseci i nisu imali prilike osvojiti tri ocjene EX1
odrasle mačke koje su bile nominirane ili pobjednici u boji ili imaju najmanje titulu International Champion (IC, odnosno IP za kastrate)
Sve mačke koje pobjede u Best in Showu na takvoj izložbi nose titulu World Winner (WW) za tu godinu.
Mačke koje nemaju važeći rodovnik ili im je porijeklo nepoznato, a po izgledu i ostalim elementima odgovaraju karakteristikama određene vrste, izlažu se u razredu novice. Da bi dobile početni rodovnik potrebno je da budu ocjenjene sa odličnom ocjenom kod dvaju različitih međunarodnih sudaca. Kod nekih vrsta mačaka nema razreda novice, osim ako dolaze iz njima autohtone domovine.
Domaće kratkodlake mačke se ocjenjuju po posebnim kriterijima i ne dobivaju uzgojne ocjene, već se samo natječu za naslov najljepše domaće mačke izložbe. Također, domaća mačka ne može dobiti rodovnik.

UVJETI ZA IZLAGANJE

Svoje mačke na bilo kojoj izložbi mogu izlagati samo oni vlasnici koji su članovi jednog po pravilima FIFe organiziranog i registriranog felinološkog društva. Na CAC i CACIB izložbama mogu se izlagati sve mačke sa rodovnicama i domaće mačke koje zadovoljavaju zdravstvene i druge pravilnicima FIFe propisane uvjete.

Organizacija CAC i CACIB izložbi je vrlo zahtjevan i odgovoran posao, i predstavlja za svaku felinološku organizaciju vrhunac njezinih aktivnosti. Za vlasnika mačke izlaganje na takvim izložbama je važno prije svega zbog uzgojne ocjene njegove mačke i dobivanja potrebnih certifikata za osvajanje šampionskih naslova. Po međunarodnom pravilniku mačka (s rodovnicom) status za uzgoj postiže ukoliko je stara godinu dana i ako je na jednoj CAC ili CACIB izložbi dobila minimalno odličnu ocjenu. Za trajnu dozvolu potrebne su joj minimalno odlične ocjene kod dva različita suca, ili osvojeni šampionski naslov. Nakon toga mačku nije više potrebno izlagati, ali ona može i dalje ići na izložbe.

KOJI SU UVJETI ZA PRIJEM MAČKE NA IZLOŽBU?

Na svim izložbama načelno se mogu izlagati sve tri ili više mjeseci stare rasne i domaće mačke, što znači i one sa rodovnicom i one bez rodovnice – domaće kratkodlake mačke. Za rodovničke mačke se priznaju samo one mačke koje imaju rodovnicu izdanu od jednog od felinoloških saveza zemlje koja je članica FIFe. A da bi mačke uopće mogle biti primljene na bilo koju izložbu moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:
Sve mačke moraju biti cijepljene sa trovalentnim cjepivom i cjepivom protiv bjesnoće. Kao dokaz o valjanosti cijepljenja služi u zdravstvenu knjižicu mačke upisan, pečatom i potpisom ovjeren datum cijepljenja. Oba cijepljenja je potrebno obaviti najmanje mjesec dana prije izložbe, a najviše jednu godinu jer cijepljenja vrijedi samo jednu godinu i potrebno je cijepljenja ponoviti svake godine. Po pravilu mačići se cijepe trovalentnim cjepivom dva puta (sa 8 i 12 tjedana starosti), te cjepivom protiv bjesnoće sa 5 mjeseci starosti. Zbog zdravlja mačke je preporučljivo cijepiti i ako ne idu na izložbu. Mačke moraju biti izgledom zdrave, ne smiju biti skotne ili dojeće, ne smiju imati zaraznih ili drugih kožnih bolesti, ne smiju imati parazita u dlaci i ušima, unutrašnjih parazita, ne smiju biti agresivne, moraju biti čiste i za izložbu što bolje pripremljene. Svaki nedostatak većinom znači i diskvalifikaciju i odlazak sa izložbe.

PRIJAVA MAČKE NA IZLOŽBU

Za sve međunarodne izložbe u Hrvatskoj i inozemstvu je potrebno svaku mačku prijaviti sa posebnom od FIFe propisanom prijavnicom (koju možete ovdje vidjeti). U prijavnicu se čitko upisuju podaci o mački i vlasniku. Kod ispunjavanja prijavnice nemojte zaboraviti pogledati zdravstvenu knjižicu mačke i provjeriti datum valjanosti cijepljenja. Za međunarodne izložbe postoje rokovi za prijavu izložbe koji mogu biti minimalno 7 dana prije izložbe, a mogu biti i veći. To ovisi o društvu koje organizira izložbu, i piše na pozivnici za izložbu. Ako nemate pozivnicu za izložbu tada bi trebali kontaktirati organizatora izložbe, kao i za sve ostale nejasnoće kod izlaganja.
Prijava za izložbu ide preko tajništva SFDH, jer oni svojim pečatom i potpisom garantiraju da ste vi član jednog od felinoloških društava u Hrvatskoj. Iz tog razloga prijave se moraju ponekad poslati i mjesec dana prije izložbe. Mačka mora biti prijavljena na vlasnika, a na izložbu je može voditi bilo koji član obitelji ili prijatelj.
Za sve međunarodne (i nacionalne) izložbe plaća se kaveznina, koja se može poslati unaprijed ili se može platiti na blagajni prije ulaska na samu izložbu (tako je danas na većini izložbi).

Prije slanja prijave za neku izložbu, treba dobro razmisliti. Ako prijavite mačku za izložbu, a ne možete doći na nju tada se morate odjaviti 10 dana prije izložbe. Po pravilu vi trebate platiti izložbu makar niste bili na njoj jer u takvim slučajevima organizator izložbe traži kavezninu od felinološkog saveza (društva) koji mu je vašu prijavu poslao. Ako ste prijavnicu za izložbu pravovremeno poslali, organizator izložbe pismeno (ili telefonski) će vas o rezervaciji kaveza obavijestiti 5 do 6 dana prije izložbe.

PRIPREME ZA ODLAZAK NA IZLOŽBU

Ako ste već poslali prijavnicu vaše mačke za izložbu, potrebno je odmah početi sa pripremama za odlazak u mjesto održavanja izložbe.
Ukoliko mislite prespavati u mjesto održavanja izložbe (npr. zbog duljine puta) potrebno je pravovremeno osigurati smještaj. U slučaju da namjeravate noćiti u hotelu, potrebno je naći i rezervirati sobu u hotelu gdje primaju goste sa mačkama (kućnim ljubimcima). Kod toga vas moramo upozoriti da morate, prije odlaska iz hotela, sami sobu u tolikoj mjeri pospremiti da se ni po čemu ne može primijetiti da ste u sobi noćili sa mačkom, u suprotnom vas možda neće htjeti sljedeći put primiti.
Za transport mačke do mjesta održavanja izložbe potreban vam je plastični transporter – skipper. Bolje je koristiti plastične transportere od pletenih jer ako mačka obavi nuždu, tada će iz pletene košare sve procuriti (npr. po automobilu), a za skippere postoje dupla dna za takve slučajeve čime se sve rješava.
Ako ćete putovati javnim prijevozom (autobusom, vlakom ili zrakoplovom) potrebno je pravovremeno rezervirati kartu, a kod zrakoplovnog prijevoza treba se raspitati i o uvjetima za prijevoz mačke.

PRIBOR ZA IZLOŽBU

Dva do tri dana prije putovanja na izložbu potrebno je pripremiti mačku i za izložbu sav potreban pribor. Na svaku izložbu bi trebali sa sobom ponijeti sljedeće: pribor i kozmetička sredstva za češljanje, posudu za vodu i hranu, manji plastični WC, te zavjesice i podlogu za kavez.Zavjesice i podlogu treba napraviti za kavez dimenzija 60x60x60 (negdje ima i većih kaveza dimenzija 70x70x60), pri čemu prva strana ostaje otvorena tako da je posjetilac može vidjeti.

DOKUMENTI KOJE TREBA PONIJETI NA IZLOŽBU

Na svaku izložbu mačaka trebate sa sobom ponijeti sljedeće dokumente: dokument kojim vas je organizator obavijestio da je mačka prijavljena na izložbu, zdravstvenu knjižicu mačke (u kojoj mora biti upisan i pravilno ovjeren datum cijepljenja, rodovnik mačke, transfer, sve certifikate sa ocjenskim listama koje je vaša mačka dobila do te izložbe, i knjižicu ili potvrdu iz koje se vidi da ste član jednog po pravilima FIFe registriranog felinološkog društva. Ako putujete na izložbu ili posjetu prijateljima u inozemstvu za prelazak granice sa mačkom treba uvijek sa sobom imati i posebnu, od veterinarske inspekcije izdanu, međunarodno važeću potvrdu. Potvrdu ćete dobiti kod ovlaštenog veterinara općine ili grada gdje živite. Potvrda je napisana na njemačkom, engleskom i francuskom jeziku i važi za sve države Evrope.

Ukoliko je vaša mačka na ranijim izložbama već osvojila neke rozete (priznanja), ponesite ih sa sobom te ih izložite u kavez gdje to djeluje dekorativno i za posjetioce vrlo privlačno.

PRIJEVOZ MAČKE AUTOMOBILOM

Ako ćete na izložbu ili bilo gdje drugdje putovati sa osobnim automobilom, poželjno je na takav prijevoz mačku ranije naviknuti. Najveći je problem buka motora zbog koje se mačke boje vožnje te mogu biti nemirne ili čak i agresivne. To ćete najlakše postići tako da prvi put ne idete na jako daleki put, a mačku će lakše podnijeti kraći put.
Kasnije, kad vidite kako se mačka ponaša, možete ići i na duži put. Mačku ju najbolje voziti u skipperu, ali neke mačke vole se voziti na zadnjoj polici automobila. Naravno, mačku nemojte puštati da se slobodno šeće po autu ako ste sami jer bi mačka mogla (ako se nečega preplaši) skočiti vam za vrat i slično što bi moglo prouzročiti nesreću. Ako putovanje traje više od dva sata, za mačku treba pripremiti posudu za pijesak. Prilikom vožnje dobro je napraviti nakon svakih dva-tri sata kraće stanke u kojima mački damo hladne vode i posudu za pijesak. Neke će mačke same tražiti posudu za pijesak, ali to morate sami utvrditi.
Putujete li sa mačkom u ljetnim mjesecima, kada su preko dana velike vrućine, poželjno je da planirate putovanje u jutarnjim ili večernjim satima. Naravno ako imate klima uređaj u automobilu, vama i kućnim ljubimcima će biti puno lakše. Ako baš morate putovati u vrijeme najvećih temperatura, tada trebate raditi više stanki gdje mački treba ponuditi vode. Pri tome je smočite po glavi i prvim nogama, da bi je osvježili.
U praksi, među felinolozima, vrijedi pravilo da je sa mačkom u automobilu moguće u dva dana normalno doći i vratiti se sa izložbe koja je udaljena od mjesta našeg boravka najviše do 400 km. Za veće udaljenosti treba planirati više vremena ili drugačiji način putovanja (npr. zrakoplovom).

DOLAZAK NA IZLOŽBU I SAMA IZLOŽBA

Skoro sve izložbe za izlagače počinju ujutro u 8 sati. Odnosno, izlagači moraju doći u vremenu od 8.00 do 9.30 sati. Službeni dio izložbe (suđenje) počinje u 10 sati. Na ulazu u izložbeni prostor prvo se obavlja veterinarski pregled mačke. Zato treba pripremiti zdravstvenu knjižicu i potvrdu organizatora, te na neke izložbe i međunarodni certifikat veterinarske inspekcije. Nakon veterinarskog pregleda slijedi blagajna na kojoj se plaća kaveznina. Tu ćete dobiti katalog i kuvertu u kojoj će biti (obavezno): kataloški broj vaše mačke i karte za izlagača za slobodno kretanje (i izvan izložbenog prostora).
Kada nađete kavez, namjestite zavjesice i podlogu, te stavite mačku u kavez. Mački osigurajte hranu i vodu, te posudu s pijeskom koju možete maknuti ako mačka nije zainteresirana. Nakon toga morate provjeriti podatke od mačke u katalogu. Ukoliko neki od podataka nije točan, trebate otići sa dokumentima u sekreterijat kako bi mogle biti ispravljene sve greške na ocjenskom listići odnosno nesporazumi kod suđenja.

Da bi odredili kada će vaša mačka doći na red za ocjenjivanje, potrebno je prvo otići do sudačkog podija, i vidjeti kod kojeg ste suca na ocjenjivanju. Na sudačkim stolovima je veliki papir (najčešće) na kojem piše ime suca te boje koje sudi. Nakon što ste našli kod kojeg ste suca, jednostavno prebrojite mačke onih boja koje su ispred vas na suđenju kod dotičnog suca i znati ćete broj mačaka prije vas. S obzirom da sudac prosječno sudi 8-10 mačaka po satu, moći ćete dosta točno predvidjeti kada ste na redu. Ali uvijek morate biti u blizini kaveza s mačkom jer sudac može ponekad promijeniti redoslijed suđenja. Vrijeme kada ćete doći na suđenje je važno zbog toga da znate pravovremeno dotjerati mačku. Naravno, prije odlaska na sudački stol treba još napraviti i posljednje završno dotjerivanje.
Po mačku dolazi stjuard koji mačku i nosi u kavez iza sudačkog stola. Mačku ne mora obavezno nositi stjuard, to ovisi o samoj izložbi i organizatorima. U zadnje vrijeme vlasnici na većini izložbi nose mačku k sucu. Stjuard vas tada samo obavještava kada treba donijeti mačku.

Mačka će provesti još neko vrijeme u kavezu kod suca, dok on (ona) ne zatraži mačku. Kada sudac počne suditi, zabranjeno je komentiranje vlasnika sudačkih odluka. Neki suci znaju svaku mačku detaljno predstavljati posjetiocima i izlagačima. Pošto su suci iz inozemstva (u Hrvatskoj imamo samo jednu sutkinju) oni će objašnjavati sve na jednom od tri službena jezika FIFe (engleski, francuski, njemački). Svako vaše glasno nerviranje ili komentiranje može vama odnosno vašoj mački kod ocjenjivanja na toj izložbi, ali i idućim samo naškoditi. U svakom slučaju nije dobro da vas suci zapamte po nerviranju ili raznim komentarima. Nakon završetka ocjenjivanja mačke, sudac ili stjuard će vam reći kada možete mačku odnijeti u kavez. Tada trebate čekati ocjenski listić na kojem će pisati ocjena koja će biti obrazložena.
Prilikom suđenja, osim ocjene možete biti nominirani za Best in Show. Ukoliko ste nominirani bit ćete pravovremeno obaviješteni. Best in Show je u stvari izbor najljepših mačaka izložbe, i već sama nominacija je veliki uspjeh za izlagača.

 

Voditelj uzgoja FD Križevci,

Dejan Jelenčić 

 

 

 

Add a Comment