Povijest mačjeg roda

 

Povijest mačjeg roda

Iako svi mi moderni mačkoljupci ne možemo zamisliti život bez naših predilica i maza malo ljudi zna povijest tih prekrasnih stvorenja. Sama povijest seže u doba starog Egipta 1500 godina prije Krista. Smatra se da su se domaće mačke razvile od divlje vrste koja je obitavala u pustinji starog Egipta. Bile su to vrste Felix Lybica i Felix Silvestris. Pomalo su te vrste ulazile u gradove gdje su ljudi uvidjeli njihovu korist u tamanjenju štetočina (štakora i miševa) i malo pomalo su ljudi prihvatili mačke ili su mačke prihvatile njih. Tako je započela ljubav rat i mir između nas.

Mačji rod je najveću slavu dostigao u starom Egiptu gdje se na njih gledalo kao na božanstva i to je tako daleko išlo da su mačke poslije smrti bile mumificirane i pokapane zajedno sa faraonima. Izvan Egipta u to vrijeme mačke su bile relativno nepoznate, pa je tek trgovačkim putovima između Egipta i Starog Rima došlo do iskrcavanja mačjeg roda u Europu gdje su one bile držane poput egzotičnih životinja koje su si mogli priuštiti samo najbogatiji. Malo pomalo mačke su se proširile po cijeloj Europi. Sve do srednjeg vijeka broj mačaka je rastao da bi onda za njih nastupilo crno doba. Naime, bile su od Crkve proglašavane za vještičje pratilje, a kako su u to doba lomače bile jedan od zgodnijih načina rješavanja nepoćudnih ljudi, nažalost, i mačke su završavale na njima. Broj im se u to doba drastično smanjio pa neki povjesničari smatraju da je velika kuga koja je izbila bila i zbog toga što nije bilo mačaka da smanje broj glodavaca koji su bili jedni od glavnih prijenosnika kuge.

I tako, malo pomalo nestale su iz glava različitih ljudi vještice i ostale takve opasnosti za ljudski rod pa su i naši mjaukavci opet mogli slobodno živjeti.

Početkom 18. stoljeća počelo se sa ozbiljnijim pristupom u selekcioniranju i odabiru karakteristika mačaka koje traju i do današnjih dana, pa tako danas imamo oko 60 vrsta mačaka sa nebrojenim bojama i šarama, sa dlakom ili bez nje, sa repom ili bez njega.

Add a Comment